دانلود سریال خارجی با زبان اصلی


لیست جدیدترین و بروزترین سریال های خارجی

اگر به دنبال جدیدترین سریال های خارجی با زیرنویس فارسی هستید مسیر را درست آمده اید ! اینجا دنیای سریال های خارجی جدید به همراه آرشیو سریال های خارجی قدیمی است !

دانلود سریال The Cleaning Lady با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 7.1/10
The Cleaning Lady (2021–)
دانلود سریال The Good Doctor با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 8.2/10
The Good Doctor (2017–)
دانلود سریال Welcome to Chippendales با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 7.2/10
Welcome to Chippendales (2022)
دانلود سریال Wednesday با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 8.5/10
Wednesday (2022–)
دانلود سریال Willow با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 6.7/10
Willow (2022–)
دانلود سریال All American با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 7.6/10
All American (2018–)
دانلود سریال 9-1-1 با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 7.8/10
9-1-1 (2018–)
دانلود سریال Tulsa King با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 8.4/10
Tulsa King (2022–)
دانلود سریال The Peripheral با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 8.5/10
The Peripheral (2022–)
دانلود سریال Rick and Morty با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 9.2/10
Rick and Morty (2013–)
دانلود سریال Spy x Family با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 8.7/10
Spy x Family (2022–)
دانلود سریال The White Lotus با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 7.5/10
The White Lotus (2021)
دانلود سریال Criminal Minds با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 8.1/10
Criminal Minds (2005–2020)
دانلود سریال Let the Right One In با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 6.0/10
Let the Right One In (2022–)
دانلود سریال Chucky با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 7.5/10
Chucky (2021–)
دانلود سریال Star Trek: Prodigy با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 7.1/10
Star Trek: Prodigy (2021–)
دانلود سریال Pennyworth با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 8.0/10
Pennyworth (2019–)
دانلود سریال Titans با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 7.7/10
Titans (2018–)
دانلود سریال One Of Us Is Lying با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 6.8/10
One Of Us Is Lying (2021–)
دانلود سریال Roman Empire با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 7.0/10
Roman Empire (2016–2019)
دانلود سریال Babylon Berlin با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 8.4/10
Babylon Berlin (2017–)
دانلود سریال Echo 3 با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 6.4/10
Echo 3 (2022–)
دانلود سریال Chainsaw Man با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 8.8/10
Chainsaw Man (2022–)
دانلود سریال Family Guy با زیرنویس فارسی بدون سانسور
IMDb : 8.1/10
Family Guy (1999–)